Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Låna Pengar

Behöver du låna pengar eller sänka dina lånekostnader? Här hittar du låneformer och långivare som passar ditt kreditbehov

Visa Filtret

Justera belopp

Justera ålder

 • 3 000 - 15 000 Lånebelopp
  99,83% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  5/5 (36 Omdömen)
  Exempel: 10.000 över 30 dagar. Effektiv årsränta 99.83%. Avgifter 0. Total 11.500. - Max effektiv årsränta: 99,83%
 • 5 000 - 20 000 Lånebelopp
  87% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  5/5 (31 Omdömen)
  Exempel: 12.000 över 6 månader. Effektiv årsränta 178%. Avgifter 0. Total 18.940 - Max effektiv årsränta: 321%
 • 5 000 - 500 000 Lånebelopp
  4,27% Ränta från
  12 - 180 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  5/5 (25 Omdömen)
  Exempel: 250.000 över 14 år. Effektiv årsränta 4,39%. Avgifter 0. Total 333.144 - Max effektiv årsränta: 33,40%
 • 5 000 - 500 000 Lånebelopp
  5,22% Ränta från
  12 - 180 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  4/5 (21 Omdömen)
  Exempel: 80.000 över 5 år. Effektiv årsränta 9.88%. Avgifter 399. Total 101.702 - Max effektiv årsränta: 37,91%
 • 1 000 - 40 000 Lånebelopp
  153% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  4/5 (6 Omdömen)
  Exempel: 10.000 över 360 dagar. Effektiv årsränta 155%. Avgifter 0. Total 15 495. - Max effektiv årsränta: 446%
 • 1 000 - 15 000 Lånebelopp
  0% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  21 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 10.000 över 90 dagar. Effektiv årsränta 200.00%. Avgifter 0. Total 13.503. - Max effektiv årsränta: 200%
 • 5 000 - 50 000 Lånebelopp
  11,52% Ränta från
  12 - 72 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 30.000 över 4 år. Effektiv årsränta 11.52%. Avgifter 495. Total: 37.582 - Max effektiv årsränta: 42,25%
 • 10 000 - 100 000 Lånebelopp
  11,61% Ränta från
  12 - 60 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 25.000 över 4 år. Effektiv årsränta 13.17%. avg 495. Total: 31.852 - Max effektiv årsränta: 25,62%
 • 5 000 - 10 000 Lånebelopp
  18,47% Ränta från
  12 - 36 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 7.500 över 3 år. Effektiv årsränta 18.47%. Avgifter 495. Total 9.761 - Max effektiv årsränta: 42,25%
 • 5 000 - 40 000 Lånebelopp
  11,82% Ränta från
  12 - 72 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 30.000 över 5 år. Effektiv årsränta 11.82%. Avgifter 495. Total 39.876 - Max effektiv årsränta: 42,25%
 • 1 000 - 15 000 Lånebelopp
  400% Ränta från
  3 - 49 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: Låna 1000kr, 61 dagar, ränta 77,23kr, avgift 400kr, totalt 1477,31kr, effektiva räntan 2264,72% - Max effektiv årsränta: 2264,72%
 • 5 000 - 20 000 Lånebelopp
  84% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 10 000 kr i 12 månader: Avgifter 0, årsränta 84%, effektiv ränta 125,2%, månadsbetalning 1259 kr, Total 15108 kr - Max effektiv årsränta: 125,2%
 • 5 000 - 15 000 Lånebelopp
  327,58% Ränta från
  61 - 90 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 6.000 över 90 dagar. Effektiv årsränta 433,54%. Avgifter 0. Total 7.851 - Max effektiv årsränta: 1410,33%
 • 4 000 - 20 000 Lånebelopp
  33,17% Ränta från
  2 - 60 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 4.000 över 60 dagar. Effektiv årsränta 532%. Avgifter 0. Total 4.950 - Max effektiv årsränta: 532%
 • 1 000 - 30 000 Lånebelopp
  150,5% Ränta från
  3 - 24 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 10.000 över 1 år. Effektiv årsränta 150,5%. Avgifter 0. Total 15 923 - Max effektiv årsränta: 290,5%
 • 5 000 - 50 000 Lånebelopp
  22,7% Ränta från
  3 - 36 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 8.000 över 90 dagar. Effektiv årsränta 89,6%. Avgifter 0. Total 9.215 - Max effektiv årsränta: 132,1%

Låna pengar

Att låna pengar är något som vi alla gör någon gång under livet. Dessa lån kan omfatta allt från studielån från CSN till att köpa en dator på avbetalning, eller att ta ett bolån. Vad som blir allt vanligare är mindre lån med relativt korta löptider, ofta kallade konsumtionslån eller konsumentkrediter. I grunden är dessa vad som traditionellt kallas privatlån eller blancolån. Dessa namn avser ett lån som tas utan säkerhet, eller några krav på vad låntagaren använder lånebeloppet till. Ett lån som kan konsumeras fritt, så att säga. Naturligen omfattar dessa lån lägre belopp, än lån med säkerhet. Eftersom ingen säkerhet ställs, tar ju långivaren en viss risk när denne beviljar lånet. Man vill således i regel begränsa lånebeloppen, i varje enskilt fall.

Vad som verkligen har förändrat, och kanske rent av revolutionerat, marknaden för privatlån är det som har kommit att kallas mikro-, sms- eller snabblån. Dessa lån omfattar små lånebelopp och har mycket korta löptider. Ett mikrolån kan hos vissa långivare tas på så små summor som 500 kronor och löpa på en enda månad. Dessa lån tas ofta som rena konsumtionslån. Alltså med syfte att användas till privat konsumtion, snarare än att investeras eller bekosta någon rent nyttoändamål.

En del av de dominanta aktörerna på marknaden för snabblån, började sina verksamheter som företag som erbjöd sina kunder att köpa produkter på avbetalning. Det ingick alltså i deras affärsidé att erbjuda konsumentkrediter. Efter att kompetens, erfarenhet och logistik för dessa tjänster byggts upp. Såg de möjligheter att expandera den delen av verksamheten till att omfatta mer allmänna krediter och lån.

Låna pengar utan säkerhet

Möjligheten att låna pengar utan säkerhet är naturligtvis mycket uppskattad av många konsumenter. I synnerhet unga människor har av naturliga skäl sällan någon säkerhet att ställa. Även om de kan ha goda inkomster och ärliga avsikter. En ung person som ser behov av att låna pengar för att exempelvis betala en dyr reparation på bilen. Har således möjligheter att låna på sin inkomst, snarare än befintliga fasta tillgångar.

Vad långivare i regel gör för att försäkra sig om att de lånar ut till rätt person, när du saknar säkerhet, är att titta på dels din framtida betalningsförmåga och dels din betalningshistorik. Den första aspekten handlar i regel om dina inkomster. Långivare brukar ställa som krav att du har en årlig inkomst på en viss lägsta nivå (som kan variera beroende på hur stora belopp du vill låna). Oftast vill de att denna inkomst ska härröra ur fast anställning eller ålderspension, eller en liknande långsiktigt pålitlig källa.

Till din framtida betalningsförmåga hör i någon mån även dina befintliga skulder, vid tiden för din ansökan. Även om du har en hög inkomst, kan ju höga skulder och andra utgifter, göra att det inte blir mycket över varje månad, för att betala av nya skulder. Ju fler och högre lån du redan har. Desto mindre kan du i regel därför låna.

Betalningshistoriken är i allmänhet sådant som betalningsanmärkningar, eller ett skuldsaldo, hos Kronofogden. De flesta långivare ser betalningsanmärkningar som en riskfaktor när de bedömer dig som potentiell låntagare. De anser att anmärkningar hos Kronofogden visar på att du har haft eller har en dålig privatekonomi eller låg betalningsmoral. Detta ökar deras upplevda risk för att de inte ska få igen lånebeloppet, och kan leda till avslag på din ansökan eller högre kostnader för ditt lån.

Undersöka dina ekonomiska omständigheter

Sammantaget utgör kontrollerna av din ekonomiska situation och historik det som ofta kallas för en kreditprövning eller kreditupplysning. Denna måste göras av alla kommersiella långivare, eftersom de enligt lag måste iaktta så kallad god kreditsed. Detta innebär bland annat att långivaren innan denne beviljar dig ett lån, måste förvissa sig om att du har en realistisk möjlighet att återbetala lånet enligt ert avtal. Med andra ord måste de alltså undersöka dina ekonomiska omständigheter, och faktorer som inkomstnivåer blir ju så mycket viktigare om ingen säkerhet ställs för lånebeloppet.

Låna pengar snabbt med e-legitimation

Marknaden för kommersiella lån till privatpersoner är ytterligare ett exempel på alla de av våra vardagliga aktiviteter som förändrats väsentligt sedan IT-revolutionen. Idag kan du låna pengar snabbt med e-legitimation.

Tack vare teknologiska framsteg kan du inte bara ansöka om ett lån online, utan dessutom legitimera dig elektroniskt och på distans. För att sedan signera låneavtalet. Bland givare av så kallade snabblån har en helt automatiserad ansökningsprocess blivit allt vanligare. Den kreditvärdering av låntagaren som tidigare sköttes manuellt av bankernas handläggare, kan idag göras på ett par ögonblick av datorprogram. Om du vill låna pengar snabbt med e-legitimation fyller du i en elektronisk ansökningsblankett som du hittar på långivarens hemsida. I regel efterfrågas där sådan information som behövs för att kunna göra en kreditupplysning av dig och bedöma din förmåga att återbetala. När kreditupplysningen har hämtats automatiskt från ett kreditupplysningsföretag. Avgör sedan ett datorprogram hur stort belopp och vilka villkor långivaren är beredd att bevilja dig. Detta presenteras sedan till dig i form av ett lånerbjudande. Från det att du trycker på skicka-knappen på ansökningsblanketten tills du får erbjudandet, tar det inte mer än några sekunder hos många långivare.

E-legitimation skaffar du enklast genom din internetbank

Om du anser att du kan acceptera de lånevillkor som erbjuds av långivaren. Kan du sedan alltså signera och binda dig vid avtalet med din e-legitimation. E-legitimation skaffar du enklast genom din internetbank. Med hjälp av den kan du sedan signera alla möjliga typer av dokument online, på ett sätt som anses juridiskt bindande. Detta ger dig bland annat möjlighet att underteckna din självdeklaration på Skatteverkets hemsida, vilket många uppfattar som en smidig lösning på en tråkig uppgift.

Från det att du signerar avtalet med din e-legitimation är det i princip ögonblickligen bindande för både dig och långivaren. Detta innebär att många långivare automatiskt och omedelbart betalar ut det avtalade lånebeloppet. Om du dessutom har ditt konto i rätt bank, kan pengarna vara framme inom några minuter.

Att låna pengar med e-legitimation är alltså det snabbaste och enklaste sättet att få ditt lån såväl handlagt som utbetalat.

Låna pengar som pensionär

Att låna pengar som pensionär kan ofta vara svårare än vad det var när du fortfarande lönearbetade. Detta brukar ha främst två orsaker. Dels innebär pensioneringen i regel ett steg neråt i inkomst. Dels är verkligheten så cynisk, att långivare ser en ökad risk bland pensionärer för att låntagaren ska bli allvarligt sjuk eller avlida innan skulden är återbetald.

Den förstnämnda orsaken behöver egentligen ingen ingående förklaring. Om din månatliga inkomst från ålderspension är mindre än vad din lön var, finns det naturligtvis mindre marginaler i din ekonomi för att återbetala på ett lån. I synnerhet om du tar ett privatlån utan säkerhet så baserar långivaren sin kreditvärdering av dig på din betalningsförmåga, vilken ju är direkt beroende av storleken på dina fasta inkomster.

Större risk

Den andra orsaken är egentligen lika logisk, men upplevs trots allt som något osmaklig, eller morbid. Långivarens förhoppningar om att få ett lån utan säkerhet återbetalt. Vilar nästan uteslutande på att låntagaren har tillräcklig inkomst varje månad för att göra avbetalningarna. Om avbetalningarna av någon anledning slutar att komma in. Finns det ingen säkerhet att beslagta för att lånesumman ska komma långivaren till rätta. I det fall låntagaren blir allvarligt sjuk eller rentav avlider, försvinner långivarens realistiska möjligheter att få tillbaka lånebeloppet, såväl som att göra vinst på månatliga räntebetalningar. Visst kan en långivare göra anspråk på eventuella tillgångar i ett dödsbo. Det är en kostsam och utdragen process.

Av dessa anledningar kan många långivare vara restriktiva med att bevilja låneansökningar till pensionärer, eftersom de som låntagare uppfattas utgöra en något större risk än en yngre förvärvsarbetare. Det finns dock gott om givare av privatlån utan säkerhet som även accepterar pensionärer. I regel blir då de aktuella lånebeloppen något mindre, men du som är pensionerad kan också hitta privatlån på flera hundra tusen kronor, om behovet uppstår.

Låna pengar för körkort

En vanlig orsak för att särskilt yngre människor känner ett behov av att låna pengar, är de ganska höga kostnader som uppstår när man ska ta sitt körkort. Som tur är kan du utan större svårigheter låna pengar för körkort.

Körlektioner är som bekant ganska dyra. För vissa elever krävs det dessutom rätt många av dem, innan alla kunskaper behärskas tillräckligt bra för att såväl det teoretiska provet som uppkörningen ska klaras. Det är ovanligt idag att man kan ta sitt körkort med utgifter som understiger 6 000 kronor, och dubbla kostnader är inte alls ovanliga.

Inför sådana kostnader kan ett lån vara ett vettigt sätt att finansiera en så viktig utgift. Naturligtvis bör du noga tänka efter innan du tar ett lån, oavsett syftet. Budgetera din ekonomi ordentligt, så du försäkrar dig om att du kan betala tillbaka lånet inom den avtalade löptiden. Om du hittar ett lånealternativ som verkar vettigt. Kan det visa sig vara en god investering att låna pengar för körkort. Dina möjligheter att skaffa dig ett arbete ökar exempelvis. Inte bara är körkort ett krav för många jobb idag, möjligheten att pendla med bil öppnar dessutom upp för flera geografiska möjligheter avseende anställningar.

Låna pengar för att betala av skulder

En annan anledning att ta ett lån, som kan vara en riktigt god affär, är att ta ett nytt lån för att betala tillbaka gamla skulder. För många låter detta till en början konstigt. Vad är poängen med att ta ett lån, bara för att betala tillbaka ett annat? Faktum är att det finns två riktigt bra anledningar för många att lägga om befintliga skulder till ett nytt lån.

För det första ger det dig möjligheten att samla gamla skulder till ett lån med lägre ränta. Om du hittar ett erbjudande om ett lån med lägre ränta än vad du betalar för dina nuvarande skulder, gör du ju en god affär genom att ta det nya lånet och med det lösa in de gamla. Din månatliga räntekostnad blir därmed lägre i framtiden. Att du samlar flera mindre lån till ett större, ökar dessutom chansen att hitta en bättre ränta. I regel erbjuder nämligen långivare en allt bättre ränta ju högre lånebelopp det rör sig om.

Många bäckar små snart en stor å

För det andra ligger det ett stort värde i att betala av ett enda lån, snarare än flera olika. Till att börja med minskar ditt administrativa krångel. Du har varje månad endast en lånekostnad att förhålla dig till. För det andra kan det bespara dig mycket pengar, utöver eventuella förtjänster tack vare en lägre ränta. Som bekant tillämpar ju många långivare aviavgifter och avbetalningsavgifter, ibland även kallade administrationsavgifter. Om du gör flera olika återbetalningar varje månad betalar du sannolikt flera olika sådana avgifter. Med endast ett lån betalar du bara en sådan avgift. Trots att det sällan rör sig om särskilt mycket pengar i varje enskilt fall. Blir som bekant många bäckar små snart en stor å. Om du lägger samman alla dessa avgifter för ett års tid, blir du sannolikt förvånad över hur mycket av dina pengar din långivare tjänar på dessa avgifter.

Senaste artiklar
Låna pengar utan ränta

Låna pengar utan ränta

Eftersom erbjudanden om att låna pengar utan ränta ofta dyker upp, blir en allt vanligare fråga: kan man låna pengar utan ränta?

Läs mer
Anbefalte sider
 • Gratis och oförpliktande
 • Enkelt och snabbt
 • 100% säkert