Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Lån med betalningsanmärkning

Visa Filtret

Justera belopp

Justera ålder

 • 5 000 - 500 000 Lånebelopp
  4,27% Ränta från
  12 - 180 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  5/5 (25 Omdömen)
  Exempel: 250.000 över 14 år. Effektiv årsränta 4,39%. Avgifter 0. Total 333.144 - Max effektiv årsränta: 33,40%
 • 4 000 - 20 000 Lånebelopp
  33,17% Ränta från
  2 - 60 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 4.000 över 60 dagar. Effektiv årsränta 532%. Avgifter 0. Total 4.950 - Max effektiv årsränta: 532%
 • 5 000 - 20 000 Lånebelopp
  87% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  5/5 (31 Omdömen)
  Exempel: 12.000 över 6 månader. Effektiv årsränta 178%. Avgifter 0. Total 18.940 - Max effektiv årsränta: 321%
 • 1 000 - 30 000 Lånebelopp
  150,5% Ränta från
  3 - 24 Måneder Löptid
  20 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 10.000 över 1 år. Effektiv årsränta 150,5%. Avgifter 0. Total 15 923 - Max effektiv årsränta: 290,5%
 • 5 000 - 50 000 Lånebelopp
  22,7% Ränta från
  3 - 36 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 8.000 över 90 dagar. Effektiv årsränta 89,6%. Avgifter 0. Total 9.215 - Max effektiv årsränta: 132,1%
 • 1 000 - 15 000 Lånebelopp
  0% Ränta från
  3 - 12 Måneder Löptid
  21 Min. ålder
  /5 ( Omdömen)
  Exempel: 10.000 över 90 dagar. Effektiv årsränta 200.00%. Avgifter 0. Total 13.503. - Max effektiv årsränta: 200%

Lån med betalningsanmärkning

Som de flesta av oss har du säkerligen ofta fått höra att den som dragit på sig en betalningsanmärkning. Kan glömma att kunna ta ett lån för lång tid framöver. På många sätt ligger det sanning i denna gamla klokskap. Men faktum är att kommersiella lån inte alls ligger utom räckvidd för dig som har drabbats av betalningsanmärkningar.

De senaste decennierna har vår svenska marknad för lån och konsumentkrediter förändrats tämligen drastiskt. Privatlån, eller förr ofta kallade blancolån, är vanligare än någonsin. Utbudet av givare av privatlån är idag så stort, att även du som har en betalningsanmärkning kan hitta en aktör som vill bevilja din låneansökan.

Dragit på dig en betalningsanmärkning

Att kunna ta ett större lån, som ett bolån, är sannolikt inte möjligt om du har dragit på dig en betalningsanmärkning. Du blir då tvungen att vänta ett antal år, på att din anmärkning ska försvinna. Bakgrunden till att det historiskt har varit, och än idag i många fall fortfarande är, så svårt att få en låneansökan beviljad med en betalningsanmärkning, är att långivare är måna om att minimera de risker de tar när de lånar ut pengar.

Att bevilja ett lån innebär alltid en åtminstone teoretisk risk att man som långivare inte kommer att få tillbaka sina pengar. När lånet har en säkerhet, till exempel den bostad som lånet finansierade, är denna bankens sista utväg för att få tillbaka det utlånade beloppet. Men trots att en sådan säkerhet existerar, är utmätningen av den en väldigt oattraktiv lösning även för långivaren. Processen är långsam och arbetsintensiv. Med andra ord väldigt dyr. Dessutom utgör ränteintäkterna långivarens vinst på långsiktiga lån. Om låntagaren slutar betala, och säkerheten måste utmätas, kommer inga ränteintäkter att genereras framöver. Det blir alltså sammantaget en synnerligen dålig affär för långivaren.

I de fall säkerhet saknas, kan processen att få igen ett obetalt lån bli ännu mer hopplös för långivaren. Denne måste ju i brist på en specifik säkerhet försöka utmäta annan egendom och tillgångar som låntagare eventuellt har.

Betalningsanmärkning kan sätta käppar i hjulet

En kommersiell långivare försöker alltså i varje enskilt fall försäkra sig om att en sådan situation inte kommer att inträffa. För det syftet görs en generell riskbedömning av dig som potentiell låntagare innan din ansökan beviljas. Denna utgår från flertalet parametrar.
De viktigaste är din inkomst och dina befintliga skulder, samt dina övriga fasta utgifter. Därtill lägger de flesta långivare och banker stor vikt vid din betalningshistorik. Det är här som en betalningsanmärkning kan sätta käppar i hjulet. Banker ser betalningsanmärkningar som prov på vad de kallar låg betalningsmoral, eller slarv med din privatekonomi. De betraktar din historik som en indikation på ditt framtida beteende, varför en eller flera betalningsanmärkningar naturligen ses som en stor riskfaktor.

Flera betalningsanmärkningar

Som sagt finns det dock idag kommersiella långivare som inte lägger lika stor vikt vid betalningsanmärkningar. Generellt har de gemensamt att de bryr sig mer om din framtida betalningsförmåga, än din betalningshistorik. Dessa långivare har insett att tidigare svårigheter inte alls nödvändigtvis innebär framtida slarv. Eftersom så få långivare tidigare varit beredda att acceptera betalningsanmärkningar hos sina kunder, har dessa nya aktörer insett att det finns många potentiella låntagare som inte har någon annanstans att vända sig.

Så för dig som har dragit på dig en betalningsanmärkning finns det alltså ändock hopp om att kunna beviljas ett lån. Läs vidare för mer information om vad som gäller om du vill låna, trots en eller flera betalningsanmärkningar.

Blancolån med betalningsanmärkning

Det vi vanligen kallar privatlån idag, kallades förr i regel för blancolån. Vad som utmärker dessa typer av lån är att de ges utan någon säkerhet. Eller särskilda krav på vad låntagaren ska använda lånebeloppet till. Därmed erbjuder de dig som låntagare stor flexibilitet, eftersom du kan använda pengarna till allt från att renovera köket till att köpa en ny båtmotor. En annan benämning på dessa lån är ibland konsumtionslån.

Det är just blancolån, eller privatlån, som vanligen blir aktuella när du som har en betalningsanmärkning ska ta ett lån. Utöver privatlån är den vanligaste låneformen för enskilda privatpersoner bolån. Som diskuterats ovan är bolån mycket svåra att få om du har en anmärkning. Detta eftersom de omfattar så stora belopp. Som nämnts tidigare vill långivare minimera riskerna i varje enskilt lån. Att bevilja så stora lån som bolån till någon som har betalningsanmärkningar anses av i princip samtliga aktörer på lånemarknaden utgöra en alltför stor risk. Privatlån ligger i regel på mindre belopp, sällan mer än 300 000 kronor, och ofta på så lite som 500 kronor. Detta gör naturligtvis att risken för långivaren minskar vid varje enskilt lån, trots att säkerhet för lånet saknas.

Att du har en betalningsanmärkning hindrar alltså inte att du kan få ett mindre så kallat privatlån. Du bör dock förbereda dig på att utbudet av långivare minskar på grund av att du har en anmärkning, samt att villkoren du erbjuds kan vara något sämre än om du inte hade haft en betalningsanmärkning. Dessa försämrade villkor kan vara till exempel lägre lånebelopp och högre räntesatser.

betalningsanmärkning generellt anses öka risken

Detta har sin bakgrund i två saker. Dels vill långivaren som sagt minska sina risker. Eftersom en betalningsanmärkning generellt anses öka risken, kan långivaren vilja kompensera för detta genom att begränsa beloppet som lånas ut. Dels vill kommersiella låntagare i regel få bättre betalt ju högre risk de anser sig ta. Således blir personer med betalningsanmärkningar ofta erbjudna lån till högre kostnader, för att öka långivarens vinster.

Det kommer därför att löna sig för dig att jämföra olika långivare, om du ska ta ett blancolån med betalningsanmärkning. Genom att använda en jämförelsesajt kan du enkelt se vilka villkor de olika långivarna erbjuder, och därmed få en bra överblick. På så sätt slipper du själv spendera flera timmar på att hitta och sammanställa de olika långivarnas villkor, och du hittar snabbt det lån som passar just dig bäst.

Lån med betalningsanmärkning och skulder hos Kronofogden

Om du utöver en betalningsanmärkning också har skulder hos Kronofogden blir det synnerligen svårt att få en låneansökan beviljad. Som tidigare har diskuterats är själva betalningsanmärkningen en tydlig risksignal för eventuella långivare. Även om det finns en hel del kommersiella långivare som har överseende med anmärkningar, finns det betydligt färre som också accepterar aktuella skulder hos Kronofogden. Att ha skulder hos Kronofogden är så att säga att gå steget längre än en betalningsanmärkning. Om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden ser eventuella långivare det som en tydlig indikation på att du har en bristande betalningsmoral. Dina chanser att bli beviljad ett lån, skulle således öka rejält om du först betalar av de skulder du redan har, innan du ansöker.

Lösa dyra lån med betalningsanmärkning

En populär och ofta rationell anledning att ta ett privatlån, är att göra vad som kallas en omläggning av redan existerande lån. Det innebär i korthet att man tar ett lån för att betala flera andra befintliga skulder. Även om det kan låta konstigt att man skulle ta ett lån för att betala andra lån. Kan det faktiskt vara en riktigt bra affär. Tanken är att det större lånet har bättre villkor än de redan existerande. Att avbetala det nya lånet blir alltså billigare än det var att betala tillbaka de tidigare, var för sig.

Att ett sådant upplägg kan löna sig beror främst på två faktorer. Dels brukar lån bli billigare ju högre belopp de är på. Ju större lån du tar, ju lägre räntesats blir du i regel erbjuden av långivare. Dels så slipper du betala olika administrativa kostnader för vartenda mindre lån du tidigare hade. Många långivare tar som bekant ut avgifter för till exempel fakturor likaväl som autogirobetalningar. Även om de enskilda avgifterna är ganska små, så blir den sammanlagda kostnaden under en tid stor. Med ett enda större lån, betalar du alltså bara en sådan avgift vid varje tillfälle.

Att lösa dyra lån med betalningsanmärkning är inte alls en omöjlighet. Som nämnts tidigare blir det ofta dock svårare att bli beviljad större lån om du har en eller flera betalningsanmärkningar. Därtill kan du bli erbjuden något sämre villkor, i fråga om räntesatser exempelvis, på grund av dina anmärkningar. Detta kan minska den potentiella förtjänsten med att lägga om dina skulder till ett större lån. Det är dock inte alls ogörligt.

betalningsanmärkning och flera dyra skulder

Om du har en betalningsanmärkning och flera dyra skulder. Bör du absolut undersöka möjligheterna för att lägga om dem till ett större och billigare lån. Tänk på att alltid vara helt ärlig mot långivarna, och förklara varför du vill ta lånet och precis vad dina ekonomiska omständigheter är. Som sagt finns det flertalet långivare som accepterar betalningsanmärkningar, och har stor förståelse för att du vill förbättra ditt privatekonomiska läge. Undersök marknaden ordentligt innan du bestämmer dig för vilken långivare du väljer. Villkoren kan skilja sig en hel del mellan de olika aktörerna.

Lån med betalningsanmärkning och låg inkomst

När du ansöker om ett lån utan säkerhet, har som tidigare nämnts långivaren i princip bara din framtida inkomst att förlita sig på, för att få lånet återbetalt. Således är just din inkomst den enskilt viktigaste faktorn för att du ska bli beviljad ett lån. Att ta ett lån med betalningsanmärkning och låg inkomst, är således att lägga samman två saker som redan var för sig får många långivare att backa. Det finns dock möjligheter även för dig med låg inkomst och betalningsanmärkningar.

I och med att du med sannolikhet kommer att bedömas vara en förhållandevis stor risk av långivaren. Bör du förbereda dig på vissa begränsningar av dina möjligheter att bli beviljad lån. Till att börja med kommer en låg inkomst generellt innebära att du blir erbjuden relativt låga lånebelopp. Dessutom kommer lånet sannolikt bli ganska dyrt, i enlighet med vad som tidigare diskuterats. En högre riskfaktor betyder att långivaren vill få bättre betalt, vilket betyder högre räntor, och eventuellt högre avgifter.

Som så ofta annars lönar det sig därför att vara en informerad konsument när du vill ta ett lån med betalningsanmärkning och låg inkomst. Det finns potentiellt en hel del pengar att spara, på att ha god koll på marknaden och vilka villkor de olika långivarna erbjuder. Du bör också tänka efter noga innan du tar ett lån, om du har både betalningsanmärkningar och låg inkomst. Se till att budgetera återbetalningen av lånet ordentligt, så du verkligen kan betala i tid. Även förmånliga lån kan snabbt bli mycket dyra, om förseningsavgifter och inkassokostnader adderas.

Senaste artiklar
Låna pengar utan ränta

Låna pengar utan ränta

Eftersom erbjudanden om att låna pengar utan ränta ofta dyker upp, blir en allt vanligare fråga: kan man låna pengar utan ränta?

Läs mer
Anbefalte sider
 • Gratis och oförpliktande
 • Enkelt och snabbt
 • 100% säkert