Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Senast uppdaterad: 23 juli 2017
Låna pengar utan ränta

Låna pengar utan ränta

Om man ska tro politiker och nationalekonomer har vi idag en aldrig tidigare skådad belåning bland svenska hushåll. En stor förklaring till detta är den historiskt låga bolåneräntan. När finansieringen av bostadsköp är så billig, så drivs naturligtvis priserna på lägenheter och villor upp i ganska hög takt. Vilket sedan motiverar en ännu högre belåning. Denna utveckling har varit så oroande för våra makthavare att de vidtagit åtgärder som bolånetak och amorteringskrav.

För att förhindra att en ohållbar bubbla på fastighetsmarknaden bildas och spricker. Sedan utlöser en ekonomisk kris, har man försökt begränsa den så kallade belåningsgraden avseende bolån. Belåningsgraden är enkelt uttryckt den andel av en bostads marknadsvärde som motsvarar det aktuella bolånet. Bolånetaket är idag satt till 85 procent, innebärande att du inte får ta ett bolån som motsvarar mer än 85 procent av marknadsvärdet på den bostad som lånet ska finansiera. På det sättet försäkrar man sig om att bankerna kommer att ha säkerheter som täcker bolånen, även om en plötslig och ganska kraftig nedgång i bostadspriserna skulle ske.

Låna pengar snabbt

Utöver den låga bolåneräntan är en bidragande förklaring till det utbredda lånandet att det aldrig tidigare har varit enklare att ta så kallade privatlån. Privatlån, eller blancolån som de också kallas, är lån som definieras av att de saknar säkerhet samt att långivaren i regel inte lägger sig i vad låntagaren använder de lånade pengarna till.

Även om denna lånetyp har existerat mycket länge, har det de senaste decennierna skett en explosionsartad ökning av deras förekomst, tack vare vissa tekniska utvecklingar. Benämningar som smslån, snabblån och mikrolån är moderna varianter av dessa privatlån. En stor del i denna förändring är att den teknologiska utvecklingen har erbjudit kommersiella långivare möjligheten att automatisera sina handläggningsprocesser. Dessutom finns det idag möjligheter för konsumenter att identifiera sig på distans, på ett sätt som möjliggör att man binder sig vid avtal, utan att behöva signera dem i en rent fysisk mening.

Lån som smslån och snabblån

Tack vare dessa framsteg är det idag möjligt att såväl ansöka som att skriva under ett låneavtal framför datorn. Långivarens automatiserade handläggningsprocess gör dessutom hela proceduren mycket snabb. Lockelsen blir därför naturligen stor hos konsumenter att ta lån, när det är så snabbt och enkelt att det kan skötas framför en datorskärm, hemifrån soffan. Även en kulturell förändring ligger naturligtvis bakom ökningen av svenska hushålls belåning. Förr ansågs det ofta vara ganska skamligt och närapå tabubelagt att låna pengar. Det finns en gammal devis som säger att den som är satt i skuld är inte fri. Dock har många svenska konsumenter insett att många av dessa moderna och mindre lån, faktiskt kan leda till just frihet.

Lån som smslån och snabblån kan i praktiken fungera ungefär som en kredit. De tas på små belopp och med korta löptider, och kan användas för att skjuta upp en oförutsedd kostnad, eller för att finansiera ett köp, istället för att spara ihop pengar och betala kontant.

I tider då det är enklare och vanligare än någonsin tidigare att ta lån, blir det allt svårare för de kommersiella långivarna att locka till sig nya kunder. Den hårda konkurrensen har på många sätt gjort lånemarknaden till köparens marknad. Långivare hittar ständigt på nya knep för att utmärka sig i den stora mängden av aktörer. Ett vanligt marknadsföringsknep är att erbjuda kunder att låna pengar utan ränta. Som konsument bör du dock vara försiktig med att lita alltför mycket på dessa olika lockerbjudanden. Att låna pengar utan ränta må låta som en dröm för dig som låntagare, men tänk på att kommersiella långivare är ute efter att tjäna pengar. Om de tänker låta dig låna pengar utan ränta, hur ska de då få sina vinster?

Kan man låna pengar utan ränta?

Eftersom erbjudanden om att låna pengar utan ränta ofta dyker upp, blir en allt vanligare fråga: kan man låna pengar utan ränta? I korthet bestäms svaret på den frågan av hur man definierar begreppet ränta. Att låna pengar gratis, är dock inget du bör hoppas på, om du vänder dig till kommersiella långivare.

När man talar om att låna pengar utan ränta, avser man i regel den kostnad som formellt kallas nominell ränta. Det är den regelbundna avgift på en viss procent av kvarvarande lånebelopp som du betalar till långivaren, utöver amorteringarna. Vanligen är det denna löpande ränta som man förknippar med en långivares förtjänst på ett lån. Utöver den nominella räntan tar dock många långivare ut fasta avgifter, som uppläggningsavgifter eller aviavgifter.

Om du tar ett smslån eller ett snabblån på ett litet belopp, kan dessa avgifter utgöra en hög procentandel av ditt lånebelopp. Även om du tar lånet utan att betala någon nominell ränta alls, kan dina faktiska kostnader ändå bli mycket höga.

Kan man låna pengar utan ränta?

Genom att ta ut avgifter av olika typer, kan kommersiella långivare marknadsföra sina lån som räntefria, trots att relativt höga kostnader är förknippade med dem. Ponera att du tar ett lån på 2 000 kronor, med en löptid på två månader. Lånet saknar nominell ränta, men du måste betala en uppläggningsavgift på 300 kronor, samt två aviavgifter på vardera 29 kronor (en för varje månatlig återbetalning). För att låna dessa 2 000 kronor får du således sammanlagda kostnader på 358 kronor. Detta motsvarar nästan 18 procent av ditt lånebelopp. Så trots att lånet är formellt räntefritt, får du kostnader som motsvarar en tämligen hög räntesats.

Så, frågan är åter: kan man låna pengar utan ränta? Svaret är att det är fullt möjligt i en rent formell mening, men ingen kommersiell långivare med självbevarelsedrift kommer låta dig komma undan gratis. Du kommer istället bli tvungen att betala avgifter, som kan utgöra en hög procentandel av ditt lånebelopp. I synnerhet om det är ett mindre belopp du ansöker om att få låna.

Jämföra olika aktörers lån

I sammanhanget ränta dyker ofta termen effektiv ränta upp. Effektiv ränta är ett slags standardiserat mått, som ska hjälpa konsumenter att jämföra kostnaderna för olika lån. Långivare måste ange den effektiva räntan för sina lån, vilket underlättar att jämföra olika aktörers lån, vars kostnader i marknadsföringen kan uttryckas på olika sätt.

Den effektiva räntan innefattar den nominella räntan samt alla fasta avgifter. Den anges dessutom alltid utifrån en årlig basis. Den specifika ekvationen för att räkna ut ett låns effektiva ränta är synnerligen komplicerad. Det kan dock nämnas som exempel, att för det ovan använda räkneexemplet blir den effektiva räntan närmare 109 procent.

Som enskild konsument bör du alltså betrakta alla erbjudanden om att låna pengar utan ränta med skepsis. Se till att lägga samman alla de fasta utgifter som långivaren kräver, och jämför detta belopp med vad du lånar. På så vis får du en korrekt bild av lånets verkliga kostnad, dess praktiska ränta, om man så vill. Du kommer då upptäcka att många lån som verkar billiga vid en första anblick, faktiskt är dyrare än lån som tas med en löpande ränta och lägre fasta avgifter. Som vanligt lönar det sig att vara en informerad och uppmärksam konsument.

Låna pengar utan ränta snabbt

Som nämnts ovan är det idag enklare än någonsin att låna pengar. Tack vare tekniska innovationer kan du låna pengar utan ränta snabbt, smidigt och med största bekvämlighet med datorn, läsplattan eller mobilen.

För att låna pengar utan ränta snabbt bör du först lägga lite tid på att sondera terrängen. Kolla runt bland olika långivare som erbjuder räntefria lån, och räkna lite grann på deras olika fasta avgifter. Ett tips i det sammanhanget kan vara att använda olika jämförelsesajter. De ger dig en tydlig och pedagogisk lista över olika långivare och deras villkor. På så sätt slipper du själv leta upp all denna fakta, och kan således ta ditt lån ännu snabbare. Tänk dock på att dessa sajter endast kan ge dig en fingervisning om vilka villkor som gäller, eftersom alla kommersiella långivare måste göra en kreditprövning av dig, innan de kan säga exakt vad de är beredda att erbjuda just dig.

Låneförmedling

I detta sammanhang bör nämnas att det också finns företag som sysslar med låneförmedling. Genom dessa kan du med en enda ansökan få erbjudanden från en stor mängd långivare, som är bindande för dem alla. Den stora fördelen med dessa sajter är du bara blir föremål för en enda kreditprövning, som genomförs av låneförmedlaren. Denne vidarebefordrar sedan denna kreditprövning till de olika långivarna som därefter skickar sina erbjudanden. Du kan alltså därmed få många definitiva erbjudanden, utan att belasta din framtida kreditvärdighet med en kreditupplysning hos UC, för varje långivare.

När du väl har fått en uppfattning om vilket lån utan ränta som passar dig bäst, kan du gå in på den aktuella långivarens hemsida. Där hittar du ett elektroniskt ansökningsformulär som du fyller i med viss efterfrågad information. Denna omfattar i regel dina personuppgifter, samt viss information om din ekonomiska situation, bland annat inkomst och fasta utgifter. När du skickar in detta formulär använder långivaren informationen du har uppgett för att genomföra en kreditupplysning. I väntan på att denna ska bli färdig, får du i regel ett preliminärt erbjudande baserat på de uppgifter du angav i din ansökan. Detta är dock inte bindande för långivaren, som avvaktar kreditprövningen innan denne ger ett definitivt erbjudande.

BankID eller annat slags e-legitimation

När ett sådant kommer bör du noggrant läsa igenom det, och avgöra om du kan acceptera de föreslagna villkoren. Om du är nöjd med erbjudandet, kan du ofta signera det elektroniskt med ditt BankID eller något annat slags e-legitimation. Så fort långivaren har tagit emot din signatur, beordras utbetalningen av ditt lånebelopp. Om du har ditt konto i rätt bank, kan pengarna vara framme redan inom en kvart.

Tack vare den tekniska utvecklingen kan du alltså idag enkelt låna pengar utan ränta snabbt. Med rätt långivare och bank, kan hela processen, från ansökan till att du har pengarna tillgängliga på ditt bankkonto, ta mindre än en halvtimme. I de fall handläggningen av din låneansökan är så smidig, har långivaren i fråga sannolikt en helt automatiserad handläggning. Även förfrågan om, och analysen av, din kreditprövning görs av datorer, som då är programmerade att avge vissa erbjudanden baserat på de olika parametrar som kreditprövningen resulterar i.

Det bör dock nämnas att denna enkelhet ibland gör lånandet lite för frestande. Att låna pengar utan ränta snabbt kan låta så lockande, att frestelsen övervinner eftertanken. Som diskuterats ovan är för det första begreppet “räntefritt” lång ifrån detsamma som “gratis” ifråga om kommersiella lån. Lån marknadsförs utan ränta för att locka kunder, men låntagaren ser sedan till att få sin vinst säkrad genom fasta avgifter, som ofta är höga.

Förmånligt lån snabbt

Dessutom kan även ett förmånligt lån snabbt bli en synnerligen dålig affär, om du hamnar på efterkälke med återbetalningen. Påminnelseavgifter kan bli mycket dyra. Till dessa kan sedan komma inkassokostnader, som genast gör din totala kostnad för lånet många gånger fördyrad. I värsta fall kan ett lån som inte återbetalas i tid led till tråkigheter med Kronofogden, vilket kan komma att belasta ditt ekonomiska liv flera år framöver.

Se därför till att tänka efter ordentligt innan du ska låna pengar utan ränta snabbt. Gör upp en budget över din ekonomi. Lista dina inkomster och fasta utgifter för den period som lånet kommer att löpa, så ser du enkelt vilka marginaler du har att spendera på återbetalningen. Om dessa är tillräckliga, måste du också se till att göra avbetalningarna till en verklig prioritet när du väl har tagit lånet. Pengarna kan annars lätt försvinna iväg till andra, egentligen mindre viktiga, utgifter. Som nämnts ovan kan detta snabbt fördyra ditt lån, vilket sedan kan skapa en nedåtgående spiral av ökande kostnader. Med eftertanke, planering och självdisciplin kan dock rätt lån ge dig ekonomisk frihet att göra något efterlängtat eller akut.

Rekommenderade privatlån
 • 1 000 - 15 000 Lånebelopp
  0 - 200% Effektiv årsränata
  3 - 12 Måneder Löptid
  21 Min. ålder
  Exempel: 10.000 över 90 dagar. Effektiv årsränta 200.00%. Avgifter 0. Total 13.503. - Max effektiv årsränta: 200%
 • 5 000 - 20 000 Lånebelopp
  87 - 321% Effektiv årsränata
  3 - 12 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  Exempel: 12.000 över 6 månader. Effektiv årsränta 178%. Avgifter 0. Total 18.940 - Max effektiv årsränta: 321%
 • 5 000 - 500 000 Lånebelopp
  5,22 - 37,91% Effektiv årsränata
  12 - 180 Måneder Löptid
  18 Min. ålder
  Exempel: 80.000 över 5 år. Effektiv årsränta 9.88%. Avgifter 399. Total 101.702 - Max effektiv årsränta: 37,91%
Senaste artiklar
blancolån

Vad är blancolån?

I tider då lån är populärare än någonsin bland svenska konsumenter, dyker många frågor upp. En av de vanligaste typerna av lån idag är så kallade privatlån, även kallade blancolån. Trots att de är en traditionell lånetyp och att namnet låter lite ålderdomligt, finns det mycket moderna versioner. Men vad är blancolån, egentligen?

Läs mer
Anbefalte sider
 • Gratis och oförpliktande
 • Enkelt och snabbt
 • 100% säkert